Klachtenregeling


Heeft u een klacht over uw huisarts? U kunt er iets mee doen. Ook als u een klacht heeft over een van de andere medewerkers in de praktijk of over de gang van zaken.

Wat kunt u doen?

Uw klacht bespreken in de praktijk
Probeer eerst samen met de betreffende persoon het probleem op te lossen. Of neem contact op met uw huisarts .
U kunt uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen.

Hulp en advies inwinnen
Wanneer u hulp en/of advies nodig heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie – en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG).
Tel: 0900-2437070 of www.zorgbelang-nederland.nl

Een officiele klacht indienen

Wanneer u een officiele klacht wilt indienen kan dat bij de
Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
tel: 040-2122780
fax: 040-2126097
www.klachtenhuisarts.nl
Aan de balie van de praktijk kunt u een folder krijgen van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland

Overige informatie

Klachtenregeling
Privacy