Spreekuren


SPREEKUUR OP AFSPRAAK

 

Alle spreekuren zijn op afspraak en vinden in de regel 's morgens plaats tussen 8.00 en 12.00h. Een afspraak duurt ongeveer 10 minuten. Als u DENKT meer tijd nodig te hebben of als u meerdere klachten wilt bespreken, kunt u dit bij het maken van de afspraak aangeven. De assistente kan hier dan rekening mee houden bij het inplannen van het spreekuur.

 

TRIAGE - HET UITVRAGEN VAN DE KLACHT

In verband met de toenemende drukte in de praktijk zal de assistente u vaker vragen naar de aard van uw klacht om zo het spreekuur van de huisartsen beter te plannen. Wanneer u het bezwaarlijk vindt om uw klacht aan de assistente mede te delen, kunt u dit kenbaar maken.

In sommige gevallen kan de assistente u direct helpen, of een afspraak maken op haar eigen spreekuur (consult assistente) of het spreekuur van de praktijkondersteuner (consult praktijkondersteuner). Bij veel voorkomende, niet ernstige klachten kan de assistente u uitstekend advies geven. De assistente en praktijkondersteuner hebben, net als uw huisarts, een beroepsgeheim.

 

BIJ VERHINDERING AFMELDEN!

Als een reeds gemaakte afspraak niet kan doorgaan, vragen wij u dit tijdig door te geven, zodat wij op dat tijdstip iemand anders kunnen helpen.

 

Overige informatie

Klachtenregeling
Privacy