•  
 • Home
 •  
 • Contact
 •  
 • Disclaimer

   

   Vliethof 10 
     4691 HA  Tholen 

  telefoon: 0166-602350

  spoedlijn: 0166-606565

  Klachtenformulier


  Uw gegevens (degene die de klacht indient)
  Naam
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoon
  Geslacht Man Vrouw
   
  Gegevens van de patiënt (dit kan iemand anders zijn dan de indiener)
  Naam van de patiënt
  Geboortedatum van de patiënt
  Relatie tussen indiener en patiënt
   
  Aard van de klacht
  Datum gebeurtenis
  Tijdstip
  De klacht gaat over (meerdere keuzes mogelijk)
  Medisch handelen van medewerker
  Bejegening door medewerker (manier waarop de medewerker tegen u praat of met u omgaat)
  Organisatie huisartspraktijk (manier waarop diverse zaken in de praktijk geregeld zijn)
  Administratieve of financiële afhandeling
  Iets anders
  Omschrijving klacht

  Contactpersoon:
   
  De huisartspraktijk is aangesloten bij:
  Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  Tel: 040 2122780
  (ma-do 09.00-17.00 uur)
  http://www.klachtenhuisarts.nl
   
  Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg(IKG) in uw regio, telefoon: 0900 243 7070

  Overige informatie

  Klachtenregeling
  Privacy