•  
 • Home
 •  
 • Contact
 •  
 • Disclaimer

   

   Vliethof 10 
     4691 HA  Tholen 

  telefoon: 0166-602350

  spoedlijn: 0166-606565

  Zorggroep


  De praktijk is lid van de Zorggroep West-Brabant. De zorggroep is sinds 01-04-2008 aktief en inmiddels nemen ongeveer 65 huisartsen in de regio eraan deel.

  De zorg die de huisartsen aan bepaalde patiëntengroepen met chronische aandoeningen willen leveren is vastgelegd in protocollen. Momenteel geldt dit voor patiënten met Diabetes Mellitus (suikerziekte), patiënten met COPD en patiënten met hart- en vaatziekten (inclusief hypertensie = hoge bloeddruk). 

  De aangesloten huisartsen rapporteren periodiek de geboden zorg aan hun patiënten en de daarmee behaalde resultaten. Zij kijken kritisch naar deze resultaten en scherpen waar nodig hun zorg en aandacht aan. Dit alles gebeurt anoniem: er worden geen tot de patiënt te herleiden gegevens verwerkt in de rapportage.


  Onze praktijkondersteuner Karin heeft informatiefolders waarin een en ander nog nader wordt uitgelegd. Zij zal deze aktief verspreiden tijdens haar spreekuren.

   

   

  Zie ook de Zorggroep West Brabant

  Overige informatie

  Klachtenregeling
  Privacy